Dự án Căn hộ tại Quận 4, Hồ Chí Minh

Dự án COPAC SQUARE thuộc loại căn hộ. được phát triển bởi CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN PHÚC...
Giá khởi điểm thỏa thuận
marker Hồ Chí Minh, Vietnam / Căn hộ