Dự án Căn hộ tại Quận 1, Hồ Chí Minh

Dự án Avalon thuộc loại căn hộ. được phát triển bởi HBP Mana Project, Khách hàng có thể lựa chọn các...
Giá khởi điểm thỏa thuận
marker Hồ Chí Minh, Vietnam / Căn hộ