Căn hộ, nhà phố, nhà riêng, dựa án mới tại Việt Nam