Dự án Căn hộ tại Hồ Chí Minh

Dự án The Precia thuộc loại căn hộ. được phát triển bởi Rio Land, Các dự án khác của Rio LandMT East...
Giá khởi điểm thỏa thuận
marker Hồ Chí Minh, Vietnam / Căn hộ