Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Filmore Việt Nam Người bán đã xác thực

Đường Bạch Đằng phường Bình Thuận Quận Hải Châu TP. Đà Nẵng, Bình Thuận, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Dự án