Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Filmore Việt Nam

Đường Bạch Đằng phường Bình Thuận Quận Hải Châu TP. Đà Nẵng, Bình Thuận, Quận Hải Châu, Đà Nẵng