CTY TNHH XD&KD NHÀ ĐIỀN PHÚC THÀNH Việt Nam

162 Nguyễn Duy Trinh, Hồ Chí Minh

Dự án của Công Ty TNHH Đầu Tư và Xây Dựng Điền Phúc Thành

40 đơn vị có sẵn Bán

68 đơn vị có sẵn Cho thuê

155 đơn vị có sẵn Bán

17 đơn vị có sẵn Cho thuê