Căn hộ Cho thuê tại Phường 1, Quận 4

3 Kết quả tìm thấy

Tổng quan thị trường căn hộ Phường 1

Giá cho thuê trung bình của căn hộ tại Phường 1 là ₫ 16,879,630.