Nhà phố Cho thuê tại An Hải Bắc, Quận Sơn Trà

7 Kết quả tìm thấy

Tổng quan thị trường nhà phố An Hải Bắc

Giá cho thuê trung bình của nhà phố tại An Hải Bắc là ₫ 26,689,453.