Công ty Dự án Hồ Tràm Việt Nam

217 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, Hồ Chí Minh
Công ty Dự án Hồ Tràm

The Grand Hồ Tràm Strip

Địa chỉ: Phước Thuận, Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Điện thoại: +84 64 378 8888

Email: [email protected]

Fax: +84 64 378 8669

The Grand Hồ Tràm Strip (Văn phòng Sales)

Địa chỉ:Toà nhà Hải Hà, Tầng lửng, 217 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại:+84 8 3528 5301

Email:[email protected]

Fax:+84 8 3825 1689

Dự án

Những dự án khác của Công ty Dự án Hồ Tràm