Nhà riêng bán tại Phường 22, Quận Bình Thạnh

19 Kết quả tìm thấy

Tổng quan thị trường nhà riêng Phường 22

Giá cho thuê trung bình của nhà riêng tại Phường 22 là ₫ 103,799,913.