- 5 Kết quả tìm thấy

Nhà riêng bán tại Bắc Ninh

5 Kết quả tìm thấy

Tổng quan thị trường nhà riêng Bắc Ninh

Giá trung bình của nhà riêng tại Bắc Ninh là ₫ 4.249 tỷ. Mức giá đã Giảm 1.1% so với năm ngoái Giá trung bình cho mỗi mét vuông của nhà riêng tại Bắc Ninh là ₫ 35,956,415 1 mét vuông.
Giá cho thuê trung bình của nhà riêng tại Bắc Ninh là ₫ 23,421,811.