- 3 Kết quả tìm thấy

Nhà riêng Cho thuê tại Bắc Ninh

3 Kết quả tìm thấy

Tổng quan thị trường nhà riêng Bắc Ninh

Giá trung bình của nhà riêng tại Bắc Ninh là ₫ 4.249 tỷ. Mức giá đã tăng 0.5% so với năm ngoái Giá trung bình cho mỗi mét vuông của nhà riêng tại Bắc Ninh là ₫ 35,968,371 1 mét vuông.
Giá cho thuê trung bình của nhà riêng tại Bắc Ninh là ₫ 23,421,811.