- 2 Kết quả tìm thấy

Tổng quan thị trường nhà riêng Phước Long A

Giá trung bình của nhà riêng tại Phước Long A là ₫ 4.295 tỷ. Giá trung bình cho mỗi mét vuông của nhà riêng tại Phước Long A là ₫ 99,011,448 1 mét vuông.