Hồ Yến Vân

Bất động sản Manzil được thành lập vào năm 2018 bởi hai thành viên có nhiều năm kinh nghiệm trong thị trường bất động sản của Thành phố Hồ Chí Minh. Nhờ nền tảng của chúng tôi và đội ngũ trẻ, năng động và hướng đến khách hàng, chúng tôi là một đối tác lý tưởng cho các khách hàng muốn mua hoặc thuê bất động sản cao cấp tại Sài Gòn.