Tổng quan thị trường nhà đất thương mại Đà Nẵng

Giá trung bình của nhà đất thương mại tại Đà Nẵng là ₫ 4.295 tỷ. Giá trung bình cho mỗi mét vuông của nhà đất thương mại tại Đà Nẵng là ₫ 24,727,433 1 mét vuông.
Giá cho thuê trung bình của nhà đất thương mại tại Đà Nẵng là ₫ 32,656,192.