Pristina North Residences thuộc AboitizLand, Inc.

Cebu, Cebu City
 

Pristina North Residences

từ AboitizLand, Inc.

₫ 4.849 tỷ

Liên hệ chúng tôi để tìm hiểu thêm về dự án này.

YÊU CẦU CHI TIẾT

Giới thiệu Pristina North Residences

Dự án Pristina North Residences thuộc loại nhà phố. được phát triển bởi AboitizLand, Inc., Các dự án khác của AboitizLand, Inc.Ajoya Capas, Ajoya Cabanatuan, Và Ajoya Pampanga. Dự án Pristina North Residences đã hoàn thành vào năm 2011.

Tiện nghi & Cơ sở vật chất

Các tiện nghi và cơ sở vật chất trong dự án Pristina North Residences gồm , Sân vườn, Sân chơi Và Hồ bơi.

Nổi bật

  • Sân vườn
  • Sân chơi
  • Hồ bơi
Bản đồ khu vực Pristina North Residences
Tin rao này được cung cấp bởi AboitizLand, Inc. Thông tin trong tin rao này do người quảng cáo nhà đất cung cấp mà dotproperty.com.vn không có quyền kiểm soát nội dung chứa đựng bên trong, dotproperty.com.vn, không thể bảo đảm chính xác thông tin, nội dung liên quan và các nguồn dẫn do nhà môi giới hoặc nhà phát triển dự án cung cấp với mục đích quảng cáo.
YÊU CẦU CHI TIẾT