Dự án Nhà tại Phước Long B, Quận 9

Dự án Hung Phu 1 thuộc loại nhà riêng. được phát triển bởi Hung Phu, Các dự án khác của Hung PhuMari...
Giá khởi điểm thỏa thuận
marker Hồ Chí Minh, Vietnam / Nhà riêng