Dự án Căn hộ chung cư tại Nguyễn An Ninh, Vũng Tàu