×
ESC
Cho phép nhận thông báo và cập nhập thông tin quan trọng từ Dot Property

Điều Khoản Thỏa Thuận

Giới Thiệu

DNTT Dot Property là chủ sở hữu và nhà xuất bản của trang dotproperty.com.vn. Các điều khoản và điều kiện này đề cập việc bạn sử dụng trang web dotproperty.com.vn

Chúng tôi khuyên bạn nên đọc cẩn thận các điều khoản thỏa thuận này vì các thông tin quan trọng liên quan đến quyền và nghĩa vụ của bạn khi sử dụng trang web dotproperty.com.vn

dotproperty.com.vn không phải là nhà môi giới hay nhà phát triển, chúng tôi không tính phí hoa hồng người dùng. Chúng tôi cung cấp nền tảng để đưa người dùng, các nhà môi giới, các nhà phát triển và các nhà quảng cáo có thể tương tác với nhau. Khi bạn liên hệ với chúng tôi từ trang web về một tin nhà đất mà bạn quan tâm, chúng tôi sẽ gửi chi tiết nhà môi giới hoặc nhà phát triển tương ứng. Một khi yêu cầu lần đầu đã tiến hành, chúng tôi không còn chịu trách nhiệm về việc liên hệ giữa bạn và bên được liên hệ nữa.

Từ dòng này trở đi và trong toàn tài liệu này nói chung, “Chúng tôi”, “Của chúng tôi” nhằm chỉ trang web này, dotproperty.com.vn và các công ty phụ trợ, nhân viên, viên chức, các nhà môi giới, chi nhánh hoặc các bên được bàn giao.

Bằng việc sử dụng trang web dotproperty.com.vn hoặc bằng việc sử dụng các dịch vụ của trang dotproperty.com.vn bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với các ràng buộc của điều khoản và điều kiện đặt ra ở đây.

Bạn có thể tìm đọc thêm về tài liệu về Chính sách Quyền riêng tư trên trang web này.

A. Nghĩa vụ Người Dùng

 • Là người dùng trang web, bạn chịu trách nhiệm về việc kiểm tra tính chính xác của các chi tiết và nhận các lời khuyên cần thiết về pháp luật khi được yêu cầu.
 • Chỉ được quảng cáo các bất động sản hiện sẵn có cho việc bán hoặc cho thuê trên lãnh thổ Việt Nam. Mô tả nhà đất và hình ảnh phải tương ứng với bất động sản liệt kê. Tất cả những thông tin gây hiểu nhầm, giả mạo, hoặc sai sự thật sẽ bị gỡ bỏ.
 • Bạn phải gỡ bỏ bất động sản đã được bán hoặc được cho thuê trong vòng 7 ngày sau đó.
 • Đảm bảo không đăng thông tin trái pháp luật, nói xấu, gian lận, sai lạc hoặc bất cứ các hình thức bản quyền nào đã được bảo vệ gây ra các trách nhiệm về pháp lý cho trang dotproperty.com.vn
 • Quảng cáo phải được hợp pháp, đầy đủ và trung thực. Tất cả quảng cáo phải phù hợp với Tiêu chuẩn Quảng cáo Việt Nam và Luật Pháp Việt Nam.
 • Tất cả các nhà quảng cáo, nhà môi giới và các nhà phát triển cần phải có thành lập công ty hợp pháp tại Việt Nam hoặc nước ngoài và có các quyền hạn làm việc tại Việt Nam.
 • Mỗi người dùng phải có trách nhiệm kiểm tra các quảng cáo và mục đăng là chính xác trước khi đăng tải và phải thông báo cho chúng tôi qua email nếu phát hiện lỗi.
 • Thuê bao của bạn là chỉ dành cho bạn và không được phép tải lên các bất động sản của các nhà môi giới khác, của tư nhân hoặc các nhà phát triển khác mà không có sự đồng ý bằng văn bản của dotproperty.com.vn.
 • Mỗi thuê bao là dành cho một nhà môi giới duy nhất sử dụng. Mỗi công ty môi giới được yêu cầu phải có các thuê bao riêng và tách biệt.
 • Mỗi thuê bao là dành cho một đơn vị phát triển đơn lẻ. Mỗi nhà phát triển cần mua một thuê bao cho mỗi đơn vị.
 • Chi tiết về doanh nghiệp gồm hình ảnh hồ sơ, địa chỉ và số điện thoại cần được cập nhật mọi lúc.

B. Bạn thừa nhận rằng

 • Chúng tôi có quyền để giám sát hoặc kiểm duyệt nội dung người dùng tạo ra trên trang web của chúng tôi, dù không bị bắt buộc phải làm như vậy.
 • Các vấn đề về kỹ thuật hoặc hệ thống không phải là trách nhiệm của chúng tôi nhưng chúng tôi sẽ cố gắng giữ sự cố mất điện ở mức tổi thiểu tuyệt đối.
 • Bạn chịu trách nhiệm cho sự an ninh và toàn vẹn của dữ liệu của bạn
 • Việc truyền dữ liệu qua Internet có thể bị lỗi hoặc bị trì hoãn
 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc hư hại gây ra do
 • Sai sót, thiếu chính xác hoặc lỗi trong việc xuất bản các quảng cáo.
 • Không xuất bản được quảng cáo vào một hoặc những ngày cụ thể được ấn định bởi nhà quảng cáo.
 • Chúng tôi có quyền loại bỏ, ngừng, hoặc thay đổi vị trí của bất kỳ quảng cáo hoặc mục đăng bất cứ lúc nào.
 • Chúng tôi có quyền thực hiện bất kỳ thay đổi để quảng cáo hoặc mục đăng nếu xét thấy cần thiết.
 • Chúng tôi có quyền để tăng giá thuê bao hoặc quảng cáo bất cứ lúc nào hoặc sửa đổi các điều khoản của hợp đồng. Trong các trường hợp như vậy, bạn có thể chọn hủy bỏ.

C. Thời Hạn Thỏa Thuận, Gia Hạn, Ngưng Hoặc Hủy Dịch Vụ

 • Thỏa thuận này có hiệu lực suốt thời gian hợp đồng của bạn.
 • Chúng tôi có thể chấm dứt thỏa thuận này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.
 • Chúng tôi có thể ngừng tài khoản của bạn và tạm thời hoặc vĩnh viễn loại bỏ các chi tiết của tin đăng bất động sản của bạn nếu:
  • Bạn không trả phí vào ngày đáo hạn
  • Bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong thỏa thuận
  • Bạn cung cấp tài liệu sai sự thật hoặc gây hiểu nhầm
  • Bạn phải thanh lý hoặc giải quyết hành chính pháp luật
 • Hợp đồng sẽ tự động gia hạn với các điều khoản và điều kiện như đã thỏa thuận, trừ khi đưa ra thỏa thuận riêng khác

D. Trách Nhiệm Pháp Lý

 • DotProperty.com.vn sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hỏng hóc do phần cứng, phần mềm hoặc Internet hoặc bất kỳ trường hợp nào khác phát sinh như do vấn đề ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.
 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào do việc sử dụng trang web hoặc thông tin có trên trang và loại trừ trách nhiệm đó theo mức độ cho phép của luật pháp Việt Nam.
 • Nhà đất Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm với bạn trong:
 • Transmission of data over the Internet can be subject to errors and delays
  • Các vấn đề kinh doanh, danh tiếng, các cơ hội gián tiếp hoặc các tổn thất về lợi nhuận.
  • Bất kỳ chi phí hoặc phí tốn thiệt hại nào.

E. Links and Third Parties

 • dotproperty.com.vn liên kết với các trang web bên thứ ba không qua kiểm soát hoặc không có liên doanh với chúng tôi theo bất kỳ hình thức nào. Do đó chúng tôi không chịu trách nhiệm cho nội dung hoặc thông tin mà họ cung cấp.dotproperty.com.vn hiển thị quảng cáo từ các trang web của nhà quảng cáo và KHÔNG chịu trách nhiệm cho bất kỳ thông tin sai lệch, không chính xác được cung cấp bởi các nhà quảng cáo bên thứ ba.
 • Các nhà quảng cáo không được phép tự quảng cáo hoặc thêm các liên kết trực tiếp đến web riêng của mình hoặc người khác tại bất kỳ vị trí nào trên trangdotproperty.com.vn, trừ khi có sự cho phép trước bằng văn bản đã được cấp bởi nhân viên công ty.

F. Các Điều Khoản Chung

 • Chúng tôi có thể thay đổi các Điều khoản và Điều kiện bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.
 • Nếu chúng tôi thay đổi các Điều khoản và Điều kiện, chúng tôi sẽ công bố trên website theo link này https://www.dotproperty.com.vn/terms

Các Điều khoản và Điều kiện này cùng với hợp đồng liên quan và lịch trình thanh toán hợp thành thỏa thuận đầy đủ giữa bạn và chúng tôi. Nếu bất kỳ phần nào của thỏa thuận và điều kiện không thể được thi hành thì phần đó sẽ không được áp dụng, tuy nhiên phần còn lại của thỏa thuận và điều kiện vẫn sẽ có hiệu lực.