×
ESC
Cho phép nhận thông báo và cập nhập thông tin quan trọng từ Dot Property

APS PROPERTY

Công ty dịch vụ bất động sản Lợi Thế (APS) là một doanh nghiệp đại lý bất động sản hàng đầu hoạt động trong các thị trường từ trung đến cao cấp. Chúng tôi nhận thấy rằng một số lượng lớn những người mua căn hộ làm như vậy cho mục đích đầu tư. Do đó, chúng tôi lựa chọn hoạt động trong lĩnh vực cho bán, cho thuê và dịch vụ quản lý bất động sản