×
ESC
Cho phép nhận thông báo và cập nhập thông tin quan trọng từ Dot Property

Bôn Nguyễn

Môi giới bất động sản.
Đang làm việc cho Novaland

Loại hình sản phẩm theo đuổi:
- Ưu tiên 1: Bất động sản liền thổ 
- Ưu tiên 2: Bất động sản thương mại

- Ưu tiên 3: Căn hộ, đất nền... 

Thị trường mục tiêu:

- Ưu tiên 1: Khu Đông gồm quận 2, quận 9, mở rộng ra Đồng Nai

- Ưu tiên 2: Khu Nam, quận 7, Bình Chánh, Cần Giờ.