Truong Thi

- Là 1 tư vấn viên tôi thấu hiểu được trách nhiệm của mình:

1. Phải lắng nghe nhu cầu của khách hàng

2. Phải đặt lợi ích của khách hàng lên trên hết.

3. Phải cung cấp cho khách hàng những thông tin thực tế, rõ ràng, chính xác.

4. Phải cải thiện dịch vụ để mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

và để làm được điều đó tôi luôn không ngừng học hỏi, nâng cấp kiến thức, tích lũy kỹ năng nhằm tạo ra những giá trị lâu dài cho khách hàng của mình.