×
ESC
Cho phép nhận thông báo và cập nhập thông tin quan trọng từ Dot Property

Lê Ngọc Thu

Tôi tên là Thu, tôi 26 tuổi, hiện tôi là quản lý  của căn hộ khách sạn Tulip tại 37/12 đường Dang Tất, tôi bắt đầu làm việc được 1 năm, với sở thích đi du lịch khắp thế giới như Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Hà Lan, v.v. Trong quá trình trải nghiệm tại thành phố du lịch Nha Trang, tôi nhận thấy hầu hết các xu hướng trong sở thích du lịch của mỗi người là khác nhau và xu hướng giống nhau ở mọi nơi họ đến với họ nghĩ về tài chính và chỗ ở sao cho sự hài hòa giữa hai điều này là thứ mà mọi người gọi là rẻ tiền nhưng vẫn đảm bảo chất lượng như nhau và cùng suy nghĩ rằng tôi đã cố gắng hành động và điều đầu tiên tôi làm là đề xuất một chỗ ở an toàn và thoải mái cho mọi người bởi vì đó là lý do tại sao tôi muốn mọi người biết rằng căn hộ của tôi đang quản lý "Căn hộ & Khách sạn hoa tulip".