×
ESC
Cho phép nhận thông báo và cập nhập thông tin quan trọng từ Dot Property

Luong Quang Duy

  • 26 tuổi
  • 2 năm kinh nghiệm trong ngành Bất động sản
  • Làm việc tại: City House Việt Nam