Yen Nguyen

Chuyên viên tư vấn bất động sản tại Việt Nam, đặc biệt là khu vực TP.HCM cho người Việt Nam và người nước ngoài.  Với kinh nghiệm hơn 7 năm trong ngành dịch vụ khách hàng và kinh doanh ở VN và nước ngoài, mong muốn giới thiệu và tư vấn cho KH những cơ hội đầu tư tốt, đem lại lợi nhuận cao trong tương lai.