×
ESC
Cho phép nhận thông báo và cập nhập thông tin quan trọng từ Dot Property

Bds Maxreal

Ngành nghề kinh doanh chính: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất độngsản, đấu giá quyền sử dụng đất, Sàn giaodịch bất động sản,Quản lýbất động sản

Với phương châm "Có cuộc sống tốt đẹp hơn", Maxreal luôn phần đấu hoàn thiện hơn nữa để đem lại hiệu quả đầu tư, an cư lập nghiệp của quý khách