- 10 Kết quả tìm thấy

Nhà riêng Cho thuê tại Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

10 Kết quả tìm thấy

Tổng quan thị trường nhà riêng Quận Thanh Khê

Giá cho thuê trung bình của nhà riêng tại Quận Thanh Khê là ₫ 18,298,736.