Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng Việt Nam

38 Nguyễn Chí Thanh, Đà Nẵng
Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDN) chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 31 tháng 03 năm 2010 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0400101323 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP Đà Nẵng cấp.

Dự án của Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng

21 đơn vị có sẵn Bán

107 đơn vị có sẵn Cho thuê