publisher background image
HĐLand
Chánh Lộ, Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn rõ hơn và chọn các lô có vị trí đẹp nhất 

- Anh Hiền: 0902837808. 

Nhận tư vấn miễn phí làm giấy tờ nhà đất đai tại TP. Quảng Ngãi và các vùng lân cận đối với các loại hồ sơ như: 
hợp thức hóa ra sổ hồng, chuyển mục đích, tách thửa, đăng bộ mua bán, xin phép xây dựng...Đặc biệt: làm xong mới thu phí